Codar Security - Praca

 Wiarygodność kadry pracowników ochrony i polityka personalna


        Strategię w zakresie polityki personalnej wyznacza nam model "kapitału ludzkiego". Stosując odpowiednie kryteria doboru pracowników zatrudniamy osoby dysponujące odpowiednim przygotowaniem, wiedzą, umiejętnościami oraz predyspozycjami psychofizycznymi do wykonywania zawodu. Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej.

Nasze oczekiwania:

  • niekaralność 
  • zdyscyplinowanie i zaangażowanie
  • komunikatywność
  • mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • wysoka kultura osobista
  • dyspozycyjność                                                                           

 

Oferujemy

 • Dogodną formę zatrudnienia na umowę o pracę
 • Terminowe wypłaty wynagrodzenia
 • System wynagradzania adekwatny do obiektu
 • Pozapłacowe formy wynagrodzeń z ZFRON

 

             Niepełnosprawni w firmie

             Codar Security posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudniamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność pozwala im na wykonywanie zadań związanych z ochrona mienia. Jeśli jest to możliwe dostosowujemy stanowiska pracy do wymogów osób niepełnosprawnych, stosujemy elastyczny system pracy. Naszym pracownikom oferujemy dofinansowanie do leków, rehabilitacji, a także edukacji.                                                                      

Opinie o Codar Security

W świetle dotychczasowych doświadczeń współpracy możemy stwierdzić, ze usługi były wykonane w sposób profesjonalny z dużym zaangażowaniem pracowników, zachowaniem prawa i etyki zawodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na uwagę zasługuje dbałość kierownictwa firmy nad wysoką jakością świadczonych usług. Przejawia się to w całkowitym dostosowaniu do potrzeb zleceniodawcy oraz przywiązaniu wagi do poziomu i kompetencji pracowników różnych szczebli. Polecamy usługi świadczone przez Firmę Codar Security Sp. z o.o. jako solidne i rzetelne. Nasza współpraca trwa nadal.

Ochrona CoBouw

Złóż podanie:

Codar - Rzetelna Firma